03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозитарна діяльність, ведення реєстру власників іменних цінних паперів

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність. Навчально-методичний посібник. // Бовкун К.К., Буянова Л.М., Іванова В.О. та ін. / Передмова Науменка О.О. - Видання 2-е. - К.: АДС УМКЦентр, 2008

Даний посібник логічно продовжує першу, базову, частину навчального курсу “Основи діяльності на фондовому ринку”. Він містить тематичну добірку законодавчих та нормативно-інструктивних документів, що розкривають специфіку професійного здійснення окремих видів депозитарної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності депозитаріїв, зберегачів та реєстраторів. Структура посібника відповідає змісту Типових програм навчання фахівців з питань депозитарної діяльності та фахівців на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 01 серпня 2006 р. № 607.


Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів. Практичний посібник // Передмова Головка А.Т. - К.: АДС УМКЦентр, 2005.

Даний посібник - практичний, має прикладний характер. Кожний його розділ містить спеціально розроблені навчально-методичні, практичні і аналітичні  матеріали, мета яких – допомогти набути знань з нормативного базису, дати методичну основу здійснення професійної депозитарної діяльності.

Рекомендується для фахової підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань депозитарної, розрахунково-клірингової та реєстраторської діяльності.


Римар Т.В., Топішко О.І. Документаційне забезпечення ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Методичний посібник.- К.: АДС УМКЦентр, 2008.

Даний посібник - методичний. Його особливістю є те, що він присвячений практичним проблемам реєстраторської діяльності і розроблений як методична основа для створення реєстраторами своїх власних форм документів.

У методичній частині містяться роз’яснення та поради користувачам, у практичній - зразки форм вхідних, вихідних та внутрішніх документів реєстроутримувача. Вони складені згідно вимог законодавчих актів та нормативних документів.

Методичні матеріали для самостійного вивчення подані у посібнику відповідно до Типової програми з підготовки фахівців на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженої рішенням ДКЦПФР № 607 від 01 серпня 2006 р.

Доречним у посібнику є Глосарій, що виконує функцію словника-довідника і може бути корисним у подальшій практичній роботі.

<<Назад

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов