03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com

ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня діяльність

 
 

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

“Проф&Інтел&Інфо”

Навчально-інформаційний центр був створений у грудні 1991 року як структурний підрозділ Асоціації ділового співробітництва “Український міжнародний культурний центр”. Саме Асоціації, як одному з фундаторів Української фондової біржі за погодженням з Міністерством фінансів і Національним банком України, було доручено організувати навчання фахівців фондового ринку. Початок його формування в Україні нагально вимагав спеціально підготовлених фахівців. Гострота проблеми полягала не тільки в тому, що вирішувати її потрібно у стислі строки, а ще й тому, що раніше спеціалісти, в яких була потреба, не готувалися.

Перші в новітній історії України курси брокерів фондового ринку відбулися у січні 1992 року. Більшість слухачів того випуску сьогодні займають важливі державні посади, очолюють провідні фірми. Перші докумети про навчання брокерів - спеціально розроблені дипломи та атестаційні листи - були підписані Головою Правління Української фондової біржі, академіком Оскольським В.В. та Германчуком П.К. (на той час - начальник управління цінних паперів Міністерства фінансів України).

Розпочата курсова підготовка фахівців, особливо на першому етапі, дала можливість впливати на професійний рівень учасників фондового ринку, забезпечити дотримання у цій новій справі існуючих вимог законодавства, створила умови для накопичення необхідного досвіду і розробки навчально-методичного забезпечення навчання. Саме у той період були закладені підвалини нової справи, накопичений необхідний досвід для удосконалення цієї роботи у подальшому. І сьогодні можна констатувати, що цей результат мав певний вплив на розвиток фондової діяльності в Україні. Багато з цього було прийнято і використовується й сьогодні іншими навчальними центрами, які були створені пізніше.

За період, що минув, у Навчально-інформаційному центрі Асоціації пройшло навчання понад 15000 фахівців, які відповідно до вимог законодавства, що регулює ринок цінних паперів в Україні, сертифіковані і працюють у фінансових і банківських установах Києва та інших міст України.

Наша гордість – викладачі, які починали працювати з нами, стали ядром викладацького потенціалу і завдяки професіоналізму яких створювалася ділова репутація нашого навчального центру. Серед них - Рокоча В.В., Швець В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б. (Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана), Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М., Посполітак В.В. (Міжнародний інститут менеджменту), Ройко М.М. (НІЦ АДС УМКЦентр).   
Залучати найкращі професійні сили до викладання залишається традицією нашого Центру. І сьогодні з нами співпрацюють такі відомі фахівці у цій галузі, як Бірюк С.О. та Бурмака М.О., Чернелевська О.Л., Головко А.Т., Леонов Д.А., Москвін С.О. та інші. До навчального процесу широко залучаються керівники та провідні спеціалісти державних органів, що регулюють ринок цінних паперів в Україні, зокрема, Фонду держмайна України, Антимонопольного комітету України і саморегулівних організацій – Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації учасників фондового ринку, Української асоціації інвестиційного бізнесу, а також провідні фахівці діючих підприємницьких структур фондового ринку.

Завдяки професіоналізму викладацького складу був виконаний у попередні роки і виконується сьогодні значний обсяг роботи: розробляються програми, навчально-тематичні плани дисциплін, готується методичне забезпечення, започатковуються нові навчальні курси, форми та методи викладання. Все це дає можливість, використовуючи інтенсивні методи навчання, у рамках післядипломної освіти успішно здійснювати підготовку фахівців. І її значення, як однієї з умов подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні, зберігається і сьогодні. Саме тому освітня діяльність НІЦу знаходить підтримку як з боку державних органів – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду державного майна України, так і безпосередньо з боку професійних учасників ринку цінних паперів.

І ми маємо надію, що діяльність НІЦу, збагачена багаторічним досвідом, і надалі буде корисною для учасників фондового ринку України, забезпечить їх високий професійний рівень роботи.


Концепція здійснення освітньої діяльності

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Програми

Навчально-тематичні плани до програм
Перелік законодавчих та нормативних документів до програм
Викладачі

Навчально-методичне забезпечення

Графік


Розклад


Пам'ятка слухача


Договори та акти


Атестація

Сертифікація

Інформаційно-консультаційні послуги

Додатково професіоналам:

- аналітика

- практика

Учебный центр УНИВЕРситет Персональных Инвестиций

друга вища освіта
за спеціальністю "Фінанси"

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР освітня діяльність “Проф&Інтел&Інфо”

Професіоналізм, інтелект, поінформованість –
запорука успіху на фондовому ринку!

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов