03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум фахівця фондового ринку

ПРАКТИКУМ ФАХІВЦЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

Практикум – навчально-практичне видання на допомогу слухачам. Практикум є складовою комплексу навчальних заходів із забезпечення якісної підготовки фахівців з питань фондового ринку. Його мета – сприяти послідовному та системному вивченню навчальних матеріалів, глибокому засвоєнню теоретичних знань, допомогти слухачам курсів набути навичок практичного застосування цих знань у професійній діяльності на ринку цінних паперів.

Складається з двох взаємопов’язаних частин. Перша – Кваліфікаційний мінімум відповідної спеціалізації. Це комплект контрольних запитань для самоперевірки знань, що складені відповідно до програм навчання за спеціалізаціями на основі тестів, розроблених Українським інститутом розвитку фондового ринку (www.usmdi.org/attestation). Відповіді на дані запитання слухачі повинні знайти са-мостійно за нижче наведеним переліком тем Типових програм, які і складають кваліфікаційний мінімум фахівця фондового ринку.

Друга частина - Робочий зошит для самостіної роботи, де фіксуються результати самостійної роботи.

Практикум видається кожному слухачеві навчальних курсів. Він є інструментом перевірки правильності та повноти одержаних знань, засобом їх систематизації.


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні

2. Ринок цінних паперів (далі - ЦП) в Україні

3. Державне регулювання ринку ЦП

4. Пайові та боргові ЦП і порядок їх випуску

5. Іпотечні ЦП в Україні

6. Учасники ринку ЦП в Україні

7. Акціонерні товариства на ринку ЦП України

8. Організація торгівлі на фондовому ринку

9. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку ЦП

10. Антимонопольне законодавство на ринку ЦП

11. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ

12. Національна депозитарна система України

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Регулювання діяльності торговців ЦП

2. Фінансові обчислення

3. Оцінка вартості ЦП

4. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні

5. Порядок взаємодії торговців із зберігачем

6. Порядок взаємодії торговців з реєстроутримувачами

7. Бухгалтерський облік операцій з ЦП та їх оподаткування

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Організація торгівлі на фондовому ринку

2. Фінансові обчислення та методи оцінки ЦП

3. Розрахунково-клірингова діяльність

4. Організація торгівлі похідними (деривативами)

5. Технічне забезпечення діяльності організаторів торгівлі на фондовому

ринку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Перехід та реалізація права власності на ЦП в Національній

депозитарній системі

2. Вимоги ДКЦПФР до системи реєстру та документів системи реєстру

3. Вимоги ДКЦПФР до формування, ведення та внесення змін до

системи реєстру

4. Доступ до системи реєстру

5. Особливості формування реєстрів акціонерів у процесі приватизації

6. Організація діяльності реєстроутримувача

7. Порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності з ведення реєстрів

власників іменних ЦП та їх анулювання

8. Вимоги до порядку передачі реєстру

9. Звітність реєстроутримувачів

10. Інформаційні технології здійснення реєстраторської діяльності

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Основні поняття діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП

2. Вимоги ДКЦПФР до здійснення та суміщення депозитарної

діяльності

3. Зберігання ЦП

4. Вимоги ДКЦПФР щодо обслуговування обігу ЦП на рахунках у ЦП

5. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених та випущених

ним ЦП. Знерухомлення ЦП, випущених у документарній формі.

6. Вимоги ДКЦПФР до переведення знерухомлених ЦП у документарну

форму

7. Норми та правила обліку ЦП у Національній депозитарній

системі

8. Розрахунково-клірингова діяльність. Державне регулювання

та контроль розрахунково-клірингової діяльності

9. Вимоги ДКЦПФР до порядку здійснення клірингу та

розрахунків у Національній депозитарній системі

10. Організація діяльності депозитарної установи

11. Порядок видачі ліцензій на здійснення депозитарної діяльності

12. Обслугоування обігу ЦП на рахунках у ЦП в процесі приватизації

13. Інформаційні технології здійснення депозитарної діяльності

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Законодавче та організаційне забезпечення діяльності ІСІ

2. Емісійна діяльність ІСІ

3. Регулювання та контроль діяльності компанії з управління активами

4. Аналіз та оцінювання вартості ЦП

5. Діяльність з управління активами

6. Порядок взаємодії компанії з управління активами із зберігачем

7. Регулювання та контроль діяльності з адміністрування недержавних

пенсійних фондів

8. Бухгалтерський облік операцій з ЦП та їх оподаткування

9. Інформаційні технології здійснення діяльності з управління активами

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Система фінансового моніторингу в Україні

2. Організація фінансового моніторингу суб’єктами первинного

фінансового моніторингу

3. Основні принципи виявлення фінансових операцій, що можуть бути

пов’язані з легалізацією грошей або фінансуванням тероризму

4. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що

підлягають фінансовому моніторингу

5. Порядок контролю за дотриманням суб’єктами первинного

фінансового моніторингу вимог законодавсттва у сфері запобігання та

протидії легалізації “брудних” коштів

6. Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними

учасниками ринку ЦП

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ

1. Правові засади підприємницької діяльності

2. Основи фінансового моніторингу

3. Ринок ЦП та його регулювання

4. Фінансовий облік та фінансова звітність

<<Назад

вверх страницы
  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов