03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com


ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівля цінними паперами

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ
ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами: Навчально-методичний посібник // Бовкун К.К., Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б. та інші. / Передмова Ройка М.М. - Видання 4-е, перероблене та доповнене - К.: АДС УМКЦентр, 2008.

Даний Посібник логічно продовжує першу, базову, частину навчального курсу “Основи діяльності на фондовому ринку”. Він адресований перш за все фахівцям, які мають намір зайнятися професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами, але буде корисним і тим, хто вже професійно працює на фондовому ринку і бажає підвищити свою кваліфікацію.

Посібник має традиційну, але досить ефективну, з точки зору методики та практики, структуру побудови і систему подання матеріалів - за тематичним принципом подаються першоджерела, що розкривають специфіку професійної діяльності з торгівлі цінними паперами. Кожний його розділ містить спеціально підібрані укладачами нормативні документи відповідно до змісту Типової програми навчання фахівців з торгівлі цінними паперами, затвердженої рішенням ДКЦПФР від 01 серпня 2006 р. № 607. Всі документи подаються з урахуванням останніх змін та доповнень.

Добірка нормативно-інструктивних документів, що вміщені у Посібнику, будуть у нагоді тим, хто цікавиться питаннями торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України, слухачам кваліфікаційних курсів, студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.


Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Майстер-клас, 2005.

У Посібнику розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти фінансової математики та економіко-математичного аналізу цінних паперів. Послідовно викладені як класичні, традиційні методи фінансових обчислень, так і сучасні підходи, що дають змогу проводити аналіз в умовах невизначеності (з врахуванням фінансових ризиків).

Викладений у навчальному посібнику матеріал повно розкриває зміст тем Типової програми навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами, затвердженої ДКЦПФР, „Фінансові обчислення”, „Оцінка вартості цінних паперів”, „Аналіз та оцінювання вартості цінних паперів”. Зокрема, висвітлено такі питання, як: концепція вартості грошей у часі; правила простих та складних процентів; фінансові обчислення для потоків платежів; критерії оцінки ефективності інвестицій; оцінка норми дохідності в умовах ринкової невизначеності; оцінка та планування схем фінансово-кредитних розрахунків; аналіз та оцінка вартості цінних паперів в розрізі їх видів і типів, а також містить числові приклади, запитання для самоперперевірки знань та розв’язки до них.


Торгівля цінними паперами в Україні: Навчальний посібник // Бовкун К.К., Бутенко Д.С., Григор’єв П.Ф. та інші. / Передмова Іванова Є.Р. - К.: АДС УМКЦентр, 2008.

Даний посібник – навчальний. Призначений для навчання фахівців, що будуть професійно займатися торгівлею цінними паперами. За структурою і концепцією побудови він успадкував все позитивне, що пройшло випробування часом, від попереднього видання практичного посібника “Випуск та обіг цінних паперів” (К., 2005). Як і у попередньому виданні, кожний розділ даного посібника містить спеціально розроблені навчально-методичні матеріали користувачам. Їх мета – допомогти набути знань з нормативно-правового базису, підготуватися до складання кваліфікаційного іспиту згідно вимог ДКЦПФР, допомогти у практичній роботі.

<<Назад

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов