03150, Київ-150,
вул: Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3

--------------------------------
01025, Київ,
пров. Рильський, 10

тел./факс:
/044/ 279 6336,
тел.:
/044/ 239 2347,
/044/ 278 7849
Viber: /097/ 259 1534

cp-inform.com.ua
www.facebook.com

ДЕПОЗИТАРНІ
УСТАНОВИ

ФОНДОВІ БІРЖІ


САМОРЕГУЛІВНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ


РЕЙТИНГОВІ
АГЕНСТВА

ТОВ «Рюрік» - національне кредитно-рейтингове агентство

комунікаційний центр

ВАКАНСІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про нас

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ:
МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ…

Асоціація заснована у травні 1991 року як громадськаорганізація. Вона відома широкому загалусвоєюкультурно-просвітницькою та освітньою роботою. Здійснює діяльність, метою якої є сприяння розвитку української духовної культури, відновлення і збереження її кращих традицій, підтримка гуманітарних проектів, що направлені на підвищення освітнього і професійного рівня фахівців, духовне виховання молоді, благодійна робота та міжнародне співробітництво.

У доробку Асоціації – довгострокове плідне співробітництво з різними установами у реалізації спільних програм і проектів на царині культури: заснування Національного симфонічного оркестру України (1991 рік), Видавництва “Культура” та Всеукраїнського товариства меценатів (1992 рік), Кобзарської світлиці (1993 рік), улаштування виставок, конкурсів і концертів професійних і аматорських виконавців і колективів. Докладаються зусилля для підтримки і розвитку культурних зв’язків з українцями, що проживають за межами нашої країни: Асоціація уклала договір про спільну діяльність з Українською громадою у Швеції.

Велика робота проводиться Асоціацією на освітній ниві. Вона першою в Україні у січні 1992 року розпочала підготовку фахівців фондового ринку і з питань приватизації. У структурі Асоціації створений спеціалізований заклад - Навчально-інформаційний центр “Проф&Інтел&Інфо” (НІЦ АДС УМКЦентр). Він з 1994 року ліцензований Міністерством освіти і науки України. Асоціація уклала угоди на підготовку і атестацію фахівців з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна України. Активно в цих питаннях вона співробітничає і з Товариством “Знання” України, Українською фондовою біржею та Українським інститутом розвитку фондового ринку. Освітня діяльність Асоціації визнана не тільки у Києві, але й в Україні: за майже тридцять років своєї діяльності НІЦ випустив близько п’ятнадцяти тисяч сертифікованих фахівців фондового ринку.

За результатами експертного аналізу показників попередніх періодів, який щорічно проводить Всеукраїнський галузево-аналітичний центр, наша організаціядругий рік поспіль, починаючи з 2019 року,вноситьсяв реєстр Надійних та інвестиційно привабливих підприємств України.

Наша гордість – викладачі, завдяки професіоналізму яких створювалася ділова репутація Навчального центру Асоціації. Серед них - Рокоча В.В., Швець В.Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б. (Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана), Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М., Посполітак В.В. (Міжнародний інститут менеджменту), Ройко М.М. (НІЦ АДС УМКЦентр), Бірюк С.О., Леонов Д.А. (Український інститут розвитку фондового ринку),а також, Головко А.Т. – Заслужений економіст України, Руденко Л.М. (ПП "АФ "Укрфінансаудит"). 

Асоціацією накопичений досвід організаторської роботи: вона була ініціатором ряду масових заходів, зокрема у 1992-1993 рр. циклу “круглих столів” представників різних політичних партій і громадських рухів з питань демократизації і розбудови української держави. За дорученням Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони Украни виконувала організаторські обов’язки Адміністратора: у червні 2001 р. - міжнародної науково-практичної конференції “Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України”; у лютому 2002 року - науково-практичної конференції “Перспективи та проблеми участі України в Світовій організації торгівлі у контексті економічної безпеки держави”, у червні 2003 року - Україно-Шведського семінару “Принцип рівноправ’я жінок і законодавчий процес” за підтримкою Стокгольмського відділення соціал-демократичного об”єднання жінок, Центру УлофаПальме, Посольства Швеції в Україні та центру гуманітарної інформації “Світогляд”.

Асоціація має певний доробок і у видавничій справі і як суб”єкт видавничої справи вона внесена до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукціїї.

За її сприянням у світ у свій час вийшли такі наукові монографії як “Україна і Росія: проблеми національного самовизначення” В.Ткаченка (К.,1992), “Правове виховання учнівської молоді: питання методології та методики” (авторський колектив, К.,1993), “Україна: шлях до себе” В.Кременя і В.Ткаченка (К.,1998), “Психологиялжи” П.Екмана (К.,1999), довідник “Словник фондового ринку" (авторський колектив, К.,1999), “Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації” З.Луцишин (К., 2002) і т.д., книги для дітей – “Абетка”(книга віршів), “Абетка” і “Десять кошенят” – книжки-розмальовки, книжки серії “Персонажі слов”янської міфології” (автори – брати Олексій і Віктор Кононенки), ілюстрований словник-довідник “Слов”янський світ” (керівник проекту О.А.Кононенко - письменник, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, К.,2008), тощо.

На сучасному етапі закладаються підвалини для наповнення новим змістом діяльностіі плідної співпраці з Українським будинком економічних та науково-технічних знань, засновником якого було і сьогодні є Товариство «Знання» України.


Культурні заходи, науково-практичні конференції, міжнародні зв'язки

 

 

Надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог - підвищення кваліфікації 

 

Видавництво, розповсюдження
видавничої продукції

  G Analytics
сайт создан компанией создание сайтов